Nedir.Org *
Sponsorlu Bağlantılar
Zeus

Özkütle Nedir

Sponsorlu Bağlantılarx
Bu Yazıda Neler Var
Sponsorlu Bağlantılar

Resim Ekle Dosya Ekle Video Ekle Soru Sor Bilgi Ekle
Özkütle (Yoğunluk) (d) [Özet]: Bir maddenin birim hacminin kütlesine öz kütle denir. Özkütle maddeler için ayırt edici bir özelliktir. Özkütle birimleri kütle ve hacim birimlerine bağlı olarak değişir. Saf bir maddenin aynı ortamdaki tüm miktarlarının öz kütleleri eşittir. Kütlesi sabit olan bir maddenin ısıtıldıkça hacmi artar, öz kütlesi azalır.

Öz Kütle (Yoğunluk) [Detay] :

Maddelerin 1 cm3’ünün gram cinsinden kütlesine öz kütle denir. Öz kütle (d) ile gösterilir.

Özkütle Nasıl HesaplanırKütle (m) ve hacim (V) arasında d=m/v bağıntısı vardır. Öz kütlenin birimi g/cm3 dür.

Saf maddelerin (element ve bileşik) öz kütleleri sabittir. Karışımların öz kütleleri ise sabit değildir.

Bir maddenin öz kütlesinden söz ederken sabit bir sıcaklıktaki öz kütlesinden söz edilmelidir. Sıcaklık değiştiğinde maddenin hacmi değişeceğinden öz kütlesi de değişir. Özellikle gazlardaki değişiklik daha belirgindir.

Öz kütle, maddenin karakteristik özelliği olmasına rağmen yalnız öz kütlesi bilinen bir maddenin hangi madde olduğu anlaşılamayabilir. Bir maddenin hangi madde olduğunun anlaşılabilmesi için birden fazla ayırt edici özelliğinin incelenmesi gerekir.

Yalnız öz kütlesi bilinen bir maddenin hangi madde olduğu anlaşılabilir mi?
Nikelin özkütlesi 8,9 g/cm3’tür. Acaba özkütlesi 8,9 g/cm3 olan bir madde nikel midir? Yoksa başka bir madde olabilir mi?

Demirin özkütlesi 7,86 g/cm3 ve gümüşün özkütlesi 10,5 g/cm3’tür.

Belli bir oran da demir ve gümüşten karıştırarak özkütlesi 8,9 g/cm3 olan alaşım hazırlanabilir. Bu durumda özkütleleri 8,9 g/cm3 olan madde nikel de olabilir, demir – gümüş alaşımı da olabilir. (Birden fazla madde aynı özkütleye sahip olabilir.) Demek ki, özkütle yalnız başına tam anlamıyla ayırt edici olma özelliği göstermeyebiliyor.

Çoğu zaman maddenin diğer ayırt edici özellikleri de yalnız başına maddeleri tanımaya yetmeyebilir.

Buna göre, bir maddenin hangi madde olduğunun anlaşılabilmesi için birden fazla özelliğinin incelenmesi gerekir.Özkütle Resimleri

 • 1
  Bu resime açıklama eklenmemiş. 3 yıl önce

  Bu resime açıklama eklenmemiş.

 • 1
  Bu resime açıklama eklenmemiş. 3 yıl önce

  Bu resime açıklama eklenmemiş.

 • 1
  Bu resime açıklama eklenmemiş. 3 yıl önce

  Bu resime açıklama eklenmemiş.

Özkütle Sunumları

 • 2
  Önizleme: 3 hafta önce

  Özkütle PDF

  İndir : 28_ozkutle.pdf
  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  Pdf içeriği şu an görüntülenemiyor. İndir butonuna basıp indiriniz.
 • 2
  Önizleme: 3 hafta önce

  Özkütle powerpoint sunusu slayt pptx

  İndir : 13_ozkutle.pptx
  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  1. Sayfa
  ÖZKÜTLE (YOĞUNLUK)

  2. Sayfa
  Bir maddenin birim hacminin kütlesine özkütle veya yoğunluk denir. Birim hacim olarak 1 cm3, kütle birimi olarak da g alırsak, özkütle birimi g/cm3 olur. Bir maddenin kütlesi(m) hacmi(v) bilinirse ;o maddenin özkütlesi(d), d=m/v bağıntısı ile bulunabilir. Bir maddenin kütlesi ile hacmi orantılı olarak değişmektedir. Aynı madde için kütlenin hacme oranı sabittir.

  3. Sayfa
  Uluslar arası birim sisteminde (SI) kütlenin birimi kg hacmin birimi m3 tür. Buna göre özkütlenin birimi kg/m3 olur. Yani hacmi 1m3 olan cismin kütlesi, özkütleyi verir. Günlük yaşantıda ve laboratuar ortamında kütle birimi olarak gram (g) , hacim birimi olarak litre (L) veya santimetreküp (cm3) kullanılmaktadır. Buna göre özkütle birimi g/L veya g/cm3 olmaktadır.

  4. Sayfa
  Bazı maddeleri birbirinden ayırt etmek kolaydır. Örneğin su ile sütü birbirinden kolaylıkla ayırt edebiliriz. Fakat etil alkol ile suyu kolay ayırt edemeyiz. Maddeleri birbirinden ayırt edebilmek için özkütle, erime noktası, donma noktası, esneklik ve özısı gibi ayırt edici özelliklerden yararlanılır.

  5. Sayfa
  Katıların Özkütlesi Özkütlenin ölçülebilmesi için önce kütle ve hacim ölçülmesi gerekir. Kütle ve hacim ölçülmesi katı, sıvı ve gazlarda farklı yöntemlerle yapılmaktadır. Katılar geometrik bir şekle sahip olduklarında, boyutları ölçülerek hacim hesaplanır. Kütle de eşit kollu terazi ile ölçülür. Kütle/hacim oranından özkütle bulunur.

  6. Sayfa
  Sıvıların ÖzkütlesiSıvıları birbirinde ayırt etmenin en kolay yolu yoğunluğunu bulmaktır. Sıvıların yoğunluğu dansimetre yada piknometre ile ölçülür. Kütle/hacim oranı sıvının miktarına değil, türüne bağlıdır. Bu yüzden farklı olan sıvı maddelerin kütle/hacim oranları da farklıdır. Özkütle sıvılar için ayırt edici bir özelliktir. Sıvı karışımının özkütlesi bulunurken sıvıların birbiri içinde çözünüp, çözünmediğine dikkat etmeliyiz. Sıvılar birbiri içinde çözünüyorsa hacim küçülmesi olur, çözünmüyorsa olmaz.

  7. Sayfa
  Sıvıların ÖzkütlesiEğer sıvılar birbiri içinde çözünmüyorsa karışımın özkütlesi:Dk = mtop / vtop = m1 + m2 / v1 + v2 bağıntısından bulunur.Karışımdaki sıvıların hacimleri eşit ise :Dk = m1 + m2 / v1 + v2 = d1v + d2v / v + vbağıntısından bulunur.Karışımdaki sıvıların kütleleri eşit ise:Dk = m1 +m2 / v1 +v2 = m + m / m / d1 + m / d2bağıntısından bulunur.mtop= Toplam Kütle vtop= Toplam Hacimm1= 1.maddenin kütlesi m2=2. maddenin kütlesiv1=1. maddenin hacmi v2=2. maddenin hacmi

  8. Sayfa
  Gazların ÖzkütlesiGazların kütle/hacim oranını ölçmek, katı ve sıvılara göre oldukça zordur. Çünkü gazların çok büyük hacimleri doldurması kütlenin ve hacmin ölçülmesini güçleştirir. Ayrıca gazların hacimleri sıcaklık ve basınç etkisi ile önemli ölçüde değişmektedir. Bu nedenle gazların özkütlesi sabit değildir.

  9. Sayfa
  KATILARSIVILARGAZLARMADDEÖZKÜTLE(g/cm3)MADDEÖZKÜTLE(g/cm3)MADDEÖZKÜTLE (g/cm3)Gümüş10,50Civa13,60Karbondioksit1,8.10-3Bakır8,90Sülfürik asit1,84Oksijen1,3.10-3Demir7,80Karbon tetraklorür1,60Hava1,29.10-3Çinko7,10Su1,00Azot1,2.10-3İyot4,30Zeytinyağı0,90Helyum1,8.10-4Kükürt2,40Benzen0,88Hidrojen8,4.10-5Yemek tuzu2,20Asetik asit0,79Klor3,21.10-3Buz0,79Etilalkol0,78Bütan2,52.10-3Platin 21,4Eter0,71Hidrojen klorür1,64.10-3Altın19,3Aseton0,792Amonyak7,71.10-4Kurşun11,3Benzin0,879Etilen1,26.10-5Bronz8,8Kalay7,29Alüminyum2,70Sodyum klorür2,16Potasyum nitrat2,11Pirinç8,4BAZI MADDELERİN ÖZKÜTLELERİ (YOĞUNLUKLARI )

  10. Sayfa
  Yoğunluğun Ölçülmesi Yoğunluk ölçerler, doğrudan yoğunluğu verecek biçimde taksimatlandırılmış aygıtlardır. Bazen çeşitli sulu çözeltilerin derişimini tamamlamak üzere derecelendirilirler. Bu durumda kullanım biçimine göre aygıta asitölçer, alkolölçer, sütölçer vb. adlar verilir. Yandaki şekilde yani Rousseau yoğunluk ölçerinde sütun üzerinde bir mn işareti bulunan küçük bir başlık geçirilmiştir. Aygıt damıtılmış su içerisine atılır ve başlık mn çizgisine kadar damıtık su ile doldurulursa, su düzeyi sütunun 1 taksimatına gelir. Başlık bir başka sıvı ile doldurulursa, su düzeyindeki taksimat doğrudan yoğunluğu verir. Aygıt yoğunluğu bilinen sıvılar kullanılarak ayarlanır. Yoğunluk ölçer az miktardaki sıvıların yoğunluğunu ölçmeyi sağlar. Şekil: Rousseau yoğunluk ölçeri

  11. Sayfa
  Yoğunluğun Ölçülmesi Sıvı içindeki hacimleri sabit olan, fakat ağırlıkları azalıp çoğaltılabilen sabit hacimli yoğunlukölçerler (örneğin Fahrenheit yoğunlukölçeri ) ve sıvı içindeki hacimleri sıvının yoğunluğuyla değişen sabit ağırlıklı yoğunlukölçerler olmak üzere iki tür yoğunluk ölçer vardır. En çok kullanılan yoğunlukölçerler sabit ağırlıklı yoğunluk ölçerlerdir. Sabit ağırlıklı bir yoğunluk ölçerle bir sıvının yoğunluğu yada bir çözeltinin derişimi, çok duyarlı olmamakla beraber oldukça çabuk belirlenir.

  12. Sayfa
  Yoğunluğun Ölçülmesi Sabit hacimli yoğunluk ölçerler;dalan kısmın V hacmi sabit kalmak koşuluyla değişik özgül ağırlıklı sıvılar içine daldırılan yoğunlukölçerin dengede kalabilmesi için ağırlığının değiştirilmesi gerekir. Bu amaçla yoğunlukölçerin üzerine yerleştirilmiş bulunan bir terazi kefesine işaretlenmiş kütleler konur. Eklenen yada çıkarılan kütlelerin ağırlıklarına göre sıvının özgül ağırlığı belirlenir. Sabit ağırlıklı yoğunluk ölçer.Sıvının özgül ağırlığı değiştiği zaman dalan kısmın V hacmi de değişir. Bu hacimdeki küçük değişmelerin değerlendirilmesi için yoğunlukölçerin üst tarafı üzerinde taksimat bulunan bir çubuk şekline getirilmiştir; bu çubuk üzerinden sıvının serbest yüzü hizasındaki değer okunabilir. Dolayısıyla sabit ağırlıklı yoğunlukölçerler özgül ağırlığın doğrudan doğruya okunmasını sağlarlar ve üzerindeki taksimat ne kadar sık ise o kadar duyarlıdırlar.

  13. Sayfa
  Yoğunluğun ÖlçülmesiSudan daha ağır sıvılar için yapılan yoğunluk ölçerler saf suya daldırıldıkları zaman su düzeyi çubuğun üst tarafında bulunur;buna karşılık sudan daha hafif sıvılar için yapılanlar saf suya batırıldıklarında su düzeyi çubuğun alt tarafında yer alır. Bu araçlar üzerindeki taksimata göre yoğunlukölçer (bu durum da üzerindeki taksimat doğrudan doğruya yoğunluğu verir ve suya daldırıldıklarında 1 değeri okunur; taksimat çizgileri arasındaki mesafe aynı değildir.) yada asit ölçer, alkolölçer , tuzölçer, sütölçer vb. adlarını alırlar.Bunun nedeni üzerindeki özel taksimatın bir asit, alkol yada tuz çözeltisinin derişimini veya sütün içindeki yağlı maddelerin oranı vb. vermeleridir; bunlar su içinde 0 taksimatına kadar dalarlar.

  14. Sayfa
  Yoğunluğun ÖlçülmesiBaumé yoğunlukölçeri: Sabit ağırlıklı bir yoğunlukölçerdir. 1961 yılından beri yasal olmayan (Baumé derecesi cinsinden) taksimatı gelişi güzel seçilmiş olmakla beraber Baumé tarafından tasarlanan araç ve birim kullanılarak herhangi bir çözeltinin derişiminin belirlenmesine olanak verir.

  15. Sayfa
  Örnek Sorular Şekildeki K , L ve M kapları taşma borularına kadar birbirine karışmayan değişik sıvılarla doldurulmuşlardır. K kabındaki sıvının öz kütlesi 2d, L kabındaki sıvının öz kütlesi d, M kabındaki sıvının öz kütlesi ise d/2 dir. a-) P/4 b-) P/2 c-) P d-) 2P e-) 4P1-)K kabına özkütlesi d, ağırlığı P olan bir cisim atıldığında, M kabı kaç P ağırlaşır?

  16. Sayfa
  Örnek Sorular Şekildeki özdeş kaplarda bulunan sıvılar boş bir kaba boşaltılarak homojen karışım yapılıyor. Karışımın kütlesi, x sıvısının kütlesinin iki katı olduğuna göre sıvıların ve karışımın yoğunlukları arasındaki büyüklük ilişkisi nedir. a-) dx > dk > dy b-) dy > dk > dk c-) dx = dk = dy d-) 2dy > dk > dx e-) dy > dk > 2dy 2-)

  17. Sayfa
  Örnek Sorular Birbiriyle karışabilen x,y sıvıları ve bunların karışımından oluşan z sıvısının kütle-hacim grafikleri şekildeki gibidir. Buna göre, aşağıdaki kaplardan hangilerindeki x sıvısının üzerine, y sıvısı konularak z karışımı elde edilebilir? 3-)

  18. Sayfa
  Örnek Sorular a-) 1 b-) 2 c-) 3 d-) 4 e-) 54-)Şekildeki silindirlerin kütleleri eşit olduğuna göre yapıldıkları maddelerin özkütleleri oranı d1/d2 kaçtır?

  19. Sayfa
  Örnek Sorular a-) v b-) 3/2 c-) 2v d-) 5/2 e-) 3v5-)Buna göre, I kabından alınan sıvının hacmi ne kadardır? Şekildeki I ve II kaplarında hacimleri ve yoğunlukları farklı sıvılar vardır. Boş bir kaba bunlardan belli miktarlarda konduğunda üç kaptaki sıvının ağırlığı birbirine eşit oluyor.

  20. Sayfa
  Örnek Sorular a-) 1,2 b-) 2,4 c-) 4,2 d-) 4,8 e-) 56-) Yoğunluğu 0,6 g/cm3 olan sıvı içine 480g kütleli bir cisim bırakıldığında 60g sıvı taştığına göre, cismin yoğunluğu kaç g/cm3 tür?

  21. Sayfa
  Örnek Sorular a-) 3/4 b-) 1 c-) 3/2 d-) 5/4 e-) 37-) Şekildeki musluklar özdeştir. K musluğundan su akarken L musluğundan 2g/cm3 özkütleli bir sıvı akıyor. Boş kap, K den akan su ile yarısına kadar su ile doldurulduktan sonra L musluğu da açılıyor ve kabın geri kalan kısmını iki musluk birlikte dolduruyor. Kap dolduğu an karışımın özkütlesi kaç g/cm3 olur? Not: Suyun özkütlesi 1 g/cm3 tür.

  22. Sayfa
  Örnek Sorular a-) 0,8 b-) 1 c-) 1,8 d-) 8 e-) 108-) Özkütlesi 0,8 g/cm3 olan bir yağ, 1 litrelik bir kaba dolduruluyor. Yağın kütlesi kaç kg’dır?

  23. Sayfa
  Dersimiz bitti. www.ogretmen.info

 • 1
  Önizleme: 3 hafta önce

  Özkütle (Yoğunluk) Slayt Sunum PPTX

  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  1. Sayfa
  (Özkütle)

  2. Sayfa
  Hacim: Maddenin uzayda kapladığı yere hacim denir. Hacim birimi mililitre (mL) ya da santimetreküp (cm3), Litre (L) ya da desimetreküp (dm3), ve metreküp (m3) kullanılır. Hacim “v” sembolü ile gösterilir.

  3. Sayfa
  Yoğunluk nedir?**Yoğunluk bir maddenin birim hacimdeki kütlesine denir. **Maddenin ayırt edici özelliğidir,  “d” sembolüyle gösterilir.Örnek: Sınıf içinde öğrenci sayısı artarsa yoğunluk artmış olur. Aynı yolda giden araç sayısı artarsa trafik yoğun deriz. Birim hacimde madde miktarı artarsa yoğunluk artar.

  4. Sayfa


  5. Sayfa


  6. Sayfa
  Kütlesi 320 g, hacmi 40 mL olan bir maddenin yoğunluğu aşağıda hesaplanmıştır. Bu hesaplardan hangisi doğrudur?

  7. Sayfa
  Aşağıdaki maddelerin yoğunluklarını hesaplayın.

  8. Sayfa
  (2013 TEOG I.Dönem Sorusu)K, L, M ve N cisimlerine ait kütle ve hacim büyüklük değerleri tabloda verilmiştir. Buna göre, hangi cismin yoğunluğu (öz kütle) en büyüktür?{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}YOĞUNLUK

  9. Sayfa


  10. Sayfa
  MaddelerYoğunluk (g/cm3)Su1Etil Alkol0,78Ayçiçek Yağı0,92Mum0,8Çinko7Demir7,8Bakır8,9Alüminyum2,7Altın19,3Gümüş10,5Cıva13,6Farklı Maddelerin Yoğunlukları

  11. Sayfa
  D.K. SAYFA:84

  12. Sayfa


  13. Sayfa


  14. Sayfa
  Düzgün olmayan katıların hacmi nasıl ölçülür ? - Düzgün olmayan katı maddelerin hacminin ölçülmesi

  15. Sayfa


  16. Sayfa


  17. Sayfa


  18. Sayfa


  19. Sayfa


  20. Sayfa


  21. Sayfa
  su, sonra zeytinyağı, ispirto gaz yağı

  22. Sayfa


  23. Sayfa
  Aşağıdaki

  24. Sayfa


  25. Sayfa


  26. Sayfa


  27. Sayfa


  28. Sayfa


  29. Sayfa


  30. Sayfa


  31. Sayfa


  32. Sayfa


  33. Sayfa


Özkütle Videoları

 • 3
  3 hafta önce

  ÖZKÜTLE GRAFİKLERİ

 • 2
  3 hafta önce

  Özkütle Temel Kavramlar

Özkütle Soru & Cevap

Bu yazı hakkında ilk soru soran sen ol..

Özkütle Ek Bilgileri

Bu yazıya sende yeni bilgi ekleyerek gelişmesine yardımcı olabilirsin..

Kapak Resmi
Yazı İşlemleri
İlgili Yazılar
01 | Özkütle
Sen de Ekle

Sende, bu sayfaya

içerik ekleyerek

katkıda bulunabilirsin.

(Resim, sunum, video, soru, yorum ekle..)

Bir şey Unutmadın mı ?

Bizi sonra tekrar bulmak için sitemizi aşağıdan beğenmelisin